Rychlý kontakt

Lenka Pechalová
Lenka Pechalová
Malobřevnovská 33
169 00 Praha 6
Mobil: +420 777 577 707
e-mail:
Lenka.Pechalova@globemedia.cz
 

Rozhovory, reportáže, copywriting, redigování a editování textů, překlady z AJ

Globe Media - Letenská 1666, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, M: +777 577 707, E: globemedia@globemedia.cz

Naši dlužníci

Domino Press, s.r.o.
Domino Fórum
Panská ul. 13
P.O. Box 306
811 00 Bratislava
Bývalý vydavatel periodika Domino Fórum, společnost Domino Press, s.r.o., odebíral v letech 2005 a 2006 pravidelně fotografie z naší databáze a nehradil faktury.
Dlužná částka za toto období dosahuje výše 92.950 Kč, na něž je společnost také žalována + úroky z prodlení a soudní výlohy.
Společnost Domino Press, s.r.o. dlouhodobě nereaguje na telefony ani na e-maily a dluh přes bezpočet písemných žádostí a výzev v předešlých letech neuhradila, přestože byla dříve z jejich strany několikrát úhrada přislíbena.
Osobou zodpovědnou za toto neseriozní jednání je ředitelka vydavatelství paní Silvia Prepirová, která pověřila celou věcí tehdejšího exekutive directora Roberta Piskálika.
 
 
Soudní obsílku se až do dubna roku 2009 nedařilo doručit, nikdo ze společnosti ji nepřebíral.
Soudní jednání ze dne 23.6. 2009 vyneslo jednoznačný rozsudek ve prospěch Globe Media, společnosti Domino Press, .s.r.o. bylo rozudkem nařízeno uhradit částku 92. 950 Kč + úroky, a to ve výši 9% za období od 31.7.2006 do 31.12.2006, dále od 1.1.2007 do 30.6.2007 ve výši 9,5%, a od 1.7.2007 do zaplacení ve výši, která se rovná součtu čísla sedm a repo sazby České národní banky, platné první den příslušného kalendářního pololetí.
K tomu byla rozudkem taktéž nařízena úhrada nákladů řízení ve výši 32.291,90 Kč. V současné době probíhají zákonné kroky k vykonání rozsudku.